ایرنا کهگیلویه و بویراحمد 2

ایرنا ورزشی 1

آفتاب نیوز ورزشی 1

ایرنا ورزشی 2

مهر ورزشی 1

ایرنا خراسان شمالی 2

ایرنا ورزشی 1

ایرنا خراسان شمالی 2

ایرنا عکس 1

باشگاه خبرنگاران چندرسانه ای 0

ورزش 3 ورزشی 0

ایرنا قزوین 1

ایرنا ورزشی 0

ایرنا قزوین 1

ایرنا البرز 0

ایرنا قزوین 0

همشهری گوناگون 1

مهر همدان 1

ایرنا همدان 3

افکارنیوز گوناگون 7

ایرنا قزوین 4

پانا گوناگون 0

افکارنیوز گوناگون 2

رکنا گوناگون 0

ایرنا ورزشی 0