فرتاک ورزشی ورزشی 4

تابناک اجتماعی 0

ایرنا حقوقی و قضایی 2

ایکنا گوناگون 0

ایکنا گوناگون 8

ایرنا کشاورزی 2

فانوس نیوز ورزشی 4

شمانیوز ورزشی 0

جام نیوز ورزشی 4

شمانیوز ورزشی 5

شمانیوز ورزشی 2

جام نیوز ورزشی 2

ایکنا گوناگون 0

فانوس نیوز گوناگون 0

فانوس نیوز ورزشی 0

افغانستان پیپر افغانستان 0

برنا گوناگون 4

ایرنا اقتصادی 2

شبستان سیاسی 5

فانوس نیوز گوناگون 4

صدای ایران گوناگون 1

فانوس نیوز استانها 1

پارس فوتبال فوتبال ملی 5

فانوس نیوز ورزشی 3

شبستان اجتماعی 8