خبرآنلاین ورزشی 1

پارس فوتبال فوتبال خارجی 1

ایران اکونومیست ورزشی 5

الف ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 1

پارس فوتبال فوتبال خارجی 2

تابناک ورزشی 4

پارس فوتبال فوتبال خارجی 6

پارس فوتبال فوتبال داخلی 4

افکارنیوز گوناگون 4

افکارنیوز گوناگون 4

پارس فوتبال فوتبال داخلی 2

پارس فوتبال فوتبال داخلی 6

افکارنیوز گوناگون 6

جام نیوز ورزشی 4

پارس نیوز گوناگون 0

پارس نیوز گوناگون 0

افکارنیوز گوناگون 0

پارس فوتبال فوتبال خارجی 4

پارس فوتبال فوتبال خارجی 4

پارس فوتبال فوتبال خارجی 4

پارس فوتبال فوتبال خارجی 3