باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

سیمرغ گوناگون 3

پارس فوتبال فوتبال خارجی 0

ایرنا ورزشی 1

پارس فوتبال فوتبال داخلی 1

جماران گوناگون 0

خبرآنلاین ورزشی 1

خبرآنلاین ورزشی 1

باشگاه خبرنگاران ورزشی 1

خبرآنلاین ورزشی 1

برنا گوناگون 0

اقتصاد آنلاین گوناگون 1

پارس فوتبال فوتبال داخلی 1

پارسینه ورزشی 1

خبرآنلاین ورزشی 0

خبرآنلاین ورزشی 0

افکارنیوز گوناگون 0

طرفداری ورزشی 0

پارسینه ورزشی 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0