پارس فوتبال فوتبال خارجی 0

آرمان پرس گوناگون 0

خبرآنلاین ورزشی 0

پارسینه ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

خبرآنلاین ورزشی 0

مشرق نیوز گوناگون 0

مشرق نیوز ورزشی 0

جماران گوناگون 0

مشرق نیوز ورزشی 1

پارسینه ورزشی 0

ایسنا ورزشی 0

ایسنا ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال ملی 2

ورزش 3 ورزشی 0

افکارنیوز گوناگون 0

ورزش 3 ورزشی 1

افکارنیوز گوناگون 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال خارجی 4

ایرنا ورزشی 0