شبستان سیاسی 2

پارسینه اقتصادی 0

باشگاه خبرنگاران اقتصادی 0

تجارت نیوز اقتصادی 0

صبح اقتصاد اقتصادی 0

جماران گوناگون 0

تجارت نیوز اقتصادی 1

باشگاه خبرنگاران اقتصادی 0

آفتاب نیوز اقتصادی 0

تجارت نیوز اقتصادی 0

تجارت نیوز اقتصادی 1

باشگاه خبرنگاران اقتصادی 0

مشرق نیوز گوناگون 1

باشگاه خبرنگاران اقتصادی 3

شبستان سیاسی 0

تجارت نیوز اقتصادی 0

گلستان 24 گوناگون 0

خودروبانک خودرو 1

افکارنیوز گوناگون 1

فردانیوز اقتصادی 3

خودروبانک خودرو 7

تجارت نیوز اقتصادی 2

تجارت نیوز اقتصادی 0

شبستان سیاسی 2

باشگاه خبرنگاران اقتصادی 1