پارسینه اجتماعی 4

مهر فرهنگی و هنری 2

مهر فرهنگی و هنری 6

تابناک سیاسی 1

ایرنا علمی 5

ایلنا گوناگون 0

اقتصاد آنلاین گوناگون 2

پارسینه چندرسانه ای 0

جماران گوناگون 2

موج گوناگون 46

دنياى سفر گردشگری 34

دنیای سفر گردشگری 51

ایسنا اقتصادی 16