الف اجتماعی 0

جماران گوناگون 2

ایکنا گوناگون 1

مشرق نیوز فرهنگی و هنری 5

شبستان قرآن و معارف 0

شبستان قرآن و معارف 4

فردانیوز سیاسی 1

ایران اکونومیست فرهنگی و هنری 4

افکارنیوز گوناگون 10

پارسینه اجتماعی 18

صداوسیما فناوری 43

افکارنیوز گوناگون 17

فردانیوز چندرسانه ای 8

فانوس نیوز گوناگون 20

فانوس نیوز چندرسانه ای 18

شفقنا گوناگون 17

ایران اکونومیست گوناگون 4

فانوس نیوز چندرسانه ای 10

مشرق نیوز چندرسانه ای 3

افکارنیوز گوناگون 6

ایکنا گوناگون 7

دانشجو فرهنگی و هنری 21