ایرنا کهگیلویه و بویراحمد 0

ایرنا ایلام 0

ایرنا اردبیل 1

ایرنا اقتصادی 0

ایرنا مرکزی 1

ایرنا کرمان 1

ایرنا اردبیل 1

ایرنا خراسان رضوی 1

ایرنا خراسان شمالی 2

ایرنا کهگیلویه و بویراحمد 2

ایرنا کهگیلویه و بویراحمد 4

ایرنا اقتصادی 0

ایرنا سیستان و بلوچستان 1

ایرنا کرمانشاه 0

ایرنا آذربایجان شرقی 3

ایرنا آذربایجان شرقی 3

ایرنا سیستان و بلوچستان 2

ایرنا کردستان 0

ایرنا البرز 1

ایرنا خراسان رضوی 1

باشگاه خبرنگاران اجتماعی 0

ایرنا آذربایجان غربی 3

ایرنا خوزستان 3

ایرنا سمنان 3

ایرنا سمنان 1