ایرنا تهران 0

ایرنا قزوین 0

ایرنا سمنان 1

ایرنا قزوین 0

ایرنا خراسان رضوی 0

ایرنا کهگیلویه و بویراحمد 0

ایرنا کرمان 0

ایرنا خراسان رضوی 0

ایرنا سمنان 1

ایرنا آذربایجان غربی 2

ایرنا قزوین 1

ایرنا البرز 0

ایرنا خراسان رضوی 0

ایرنا خراسان رضوی 1

ایرنا یزد 0

ایرنا کهگیلویه و بویراحمد 0

ایرنا یزد 2

ایرنا یزد 0

ایرنا گیلان 1

ایرنا قم 2

ایرنا آذربایجان غربی 1

ایرنا اصفهان 1

ایرنا خراسان رضوی 0

ایرنا یزد 2

ایرنا آذربایجان شرقی 1