الف اجتماعی 1

صدای ایران گوناگون 2

تابناک اجتماعی 2

جماران گوناگون 15

موج گوناگون 10

مشرق نیوز ورزشی 0

آریا سیاسی 6

فانوس نیوز اجتماعی 2

آریا سیاسی 0

ایرنا اجتماعی 5

خردادنیوز گوناگون 2

مشرق نیوز فرهنگی و هنری 6

تابناک اجتماعی 8

صداوسیما اجتماعی 3

اقتصاد آنلاین گوناگون 4

تابناک اجتماعی 1

ایرنا حقوقی و قضایی 12

فردانیوز اجتماعی 15

مشرق نیوز گوناگون 13

مشرق نیوز اجتماعی 19

شفقنا گوناگون 20

شفقنا گوناگون 14