باشگاه خبرنگاران سیاسی 4

شبستان سیاسی 4

شبستان سیاسی 7

شبستان سیاسی 13

مشرق نیوز سیاسی 4

افکارنیوز گوناگون 0

مهر فارس 3

الف ورزشی 3

شبستان سیاسی 6

شبستان سیاسی 5

پانا گوناگون 2

مهر خراسان رضوی 0

ایرنا سیاسی 0

پانا گوناگون 0

صدای ایران گوناگون 5

مهر مجلس 5

مشرق نیوز سیاسی 7

الف فرهنگی و هنری 1

پارسینه اجتماعی 0

دانا فرهنگی و هنری 7

مهر کتاب 4

مهر فرهنگی و هنری 0

صدای ایران گوناگون 5

شبستان سیاسی 18

الف سیاسی 20