مهر فوتبال داخلی 5

مهر فوتبال داخلی 10

آفتاب نیوز سیاسی 5

مهر مجلس 13

مهر فوتبال داخلی 4

الف ورزشی 4

مهر فوتبال داخلی 5

ایرنا سیاسی 4

مهر فرهنگی و هنری 2

ایلنا گوناگون 11

الف سیاسی 4

باشگاه خبرنگاران سیاسی 10

شبستان سیاسی 12

شبستان سیاسی 7

شبستان سیاسی 14

مشرق نیوز سیاسی 7

افکارنیوز گوناگون 3

مهر فارس 7

الف ورزشی 5

شبستان سیاسی 16

شبستان سیاسی 12

پانا گوناگون 5

مهر خراسان رضوی 2

ایرنا سیاسی 3

پانا گوناگون 1