ایرنا گیلان 0

مشرق نیوز اقتصادی 5

پول نیوز اقتصادی 6

پول نیوز گردشگری 11

باشگاه خبرنگاران اقتصادی 6

عصرایران اقتصادی 0

ایرنا اقتصادی 4

عصرایران اقتصادی 1

ایرنا گیلان 22

صبح اقتصاد اقتصادی 5

ایرنا کیش 5

ایرنا کیش 21

صداوسیما اقتصادی 9

پول نیوز گوناگون 7

باشگاه خبرنگاران سیاسی 5

ایرنا اردبیل 8

ایرنا اردبیل 8

ایرنا مرکزی 3

ایرنا اردبیل 4

اقتصاد آنلاین گوناگون 3

صبح اقتصاد اقتصادی 5

صدای ایران گوناگون 7

ایران اکونومیست اقتصادی 3

ایرنا کیش 4

ایلنا گوناگون 5