خردادنیوز گوناگون 2

نامه نیوز سیاسی 2

جماران گوناگون 0

فرارو چندرسانه ای 3

خردادنیوز گوناگون 4

فرارو چندرسانه ای 4

باشگاه خبرنگاران بین‌الملل 0

باشگاه خبرنگاران بین‌الملل 0

جام نیوز سیاسی 1

شفقنا گوناگون 3

پارسینه بین‌الملل 2

باشگاه خبرنگاران بین‌الملل 0

نامه نیوز سیاسی 0

فرارو چندرسانه ای 4

باشگاه خبرنگاران بین‌الملل 2

مشرق نیوز سیاسی 2

شفقنا گوناگون 8

شفقنا گوناگون 1

پارسینه ورزشی 8

ایلنا گوناگون 7

شفقنا گوناگون 5

باشگاه خبرنگاران فناوری 26

فرارو چندرسانه ای 72

فرارو چندرسانه ای 13

شفقنا گوناگون 10