افکارنیوز گوناگون 6

مهر بین‌الملل 1

مهر بین‌الملل 0

مهر بین‌الملل 0

باشگاه خبرنگاران بین‌الملل 0

صداوسیما بین‌الملل 0

ایلنا گوناگون 0

صداوسیما بین‌الملل 0

مهر بین‌الملل 0

ایسنا آذربایجان شرقی 0

مشرق نیوز گوناگون 0

مهر بین‌الملل 7

مهر بین‌الملل 4

آریا بین‌الملل 8

مشرق نیوز بین‌الملل 7

فانوس نیوز گوناگون 7

مهر بین‌الملل 9

مهر علمی 6

مشرق نیوز گوناگون 3

جام نیوز بین‌الملل 8

صداوسیما بین‌الملل 5

صداوسیما بین‌الملل 6

ایران اکونومیست اقتصادی 4

اقتصاد آنلاین گوناگون 6