صدای ایران گوناگون 0

آفتاب نیوز ورزشی 2

آفتاب نیوز ورزشی 3

فرتاک ورزشی ورزشی 3

ورزش 3 ورزشی 2

ایرنا ورزشی 1

ایرنا ورزشی 5

ایران اکونومیست ورزشی 2

صراط ورزشی 1

مشرق نیوز ورزشی 2

رکنا گوناگون 4

جام نیوز ورزشی 2

خبرآنلاین ورزشی 5

روزنو ورزشی 1

ورزش 3 ورزشی 2

صدای ایران گوناگون 14

جام نیوز ورزشی 4

روزنو ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 2

افکارنیوز گوناگون 2

مشرق نیوز گوناگون 1

مشرق نیوز ورزشی 1

صدای ایران گوناگون 0

جام نیوز ورزشی 4