ایرنا ورزشی 0

پارسینه ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

افکارنیوز گوناگون 0

ایرنا ورزشی 0

جام نیوز ورزشی 0

جام نیوز ورزشی 0

مشرق نیوز گوناگون 0

مهر فوتبال داخلی 1

ایرنا ورزشی 1

پارس فوتبال فوتبال داخلی 1

پارس فوتبال فوتبال داخلی 1

جام نیوز ورزشی 0

افکارنیوز گوناگون 0

افکارنیوز گوناگون 0

افکارنیوز گوناگون 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 4

پارس فوتبال فوتبال داخلی 3

ایسنا ورزشی 0

ایرنا ورزشی 3

افکارنیوز گوناگون 1

افکارنیوز گوناگون 1

افکارنیوز گوناگون 2

مشرق نیوز گوناگون 1

مشرق نیوز ورزشی 1