باشگاه خبرنگاران اقتصادی 7

فانوس نیوز گوناگون 0

مهر اقتصادی 5

پارسینه اقتصادی 4

پول نیوز بین‌الملل 0

مهر اقتصادی 0

دانشجو اقتصادی 8

فانوس نیوز گوناگون 0

فانوس نیوز اقتصادی 0

تابناک اقتصادی 0

صداوسیما بین‌الملل 11

پارسینه بین‌الملل 0

موج گوناگون 0

مهر اقتصادی 0

تابناک اقتصادی 4

ایران اکونومیست اقتصادی 5

مهر اقتصادی 5

فانوس نیوز گوناگون 0

موج گوناگون 4

پارسینه اقتصادی 4

اتاق خبر24 بین‌الملل 0

صداوسیما اقتصادی 4

پول نیوز بورس 4

ایران اکونومیست اقتصادی 4