آریا سیاسی 0

پارسینه اجتماعی 0

مهر سمنان 0

برنا گوناگون 0

صداوسیما اجتماعی 0

صداوسیما اجتماعی 3

باشگاه خبرنگاران اجتماعی 1

مهر اجتماعی 3

پارسینه اجتماعی 0

ایرنا حقوقی و قضایی 4

ایکنا گوناگون 0

مشرق نیوز سیاسی 0

طلا ارز و طلا 0

ایران اکونومیست سیاسی 0

الف اجتماعی 0

الف اجتماعی 0

مشرق نیوز سیاسی 5

برنا گوناگون 0

خردادنیوز گوناگون 0

موج گوناگون 2

فانوس نیوز اجتماعی 2

صداوسیما اجتماعی 4

باشگاه خبرنگاران اجتماعی 0