آفتاب نیوز سیاسی 0

افکارنیوز گوناگون 0

مشرق نیوز سیاسی 0

ایسنا اصفهان 0

مشرق نیوز سیاسی 0

مهر اجتماعی 0

صراط سیاسی 0

مهر اجتماعی 1

فردانیوز چندرسانه ای 0

مهر اصفهان 0

صراط سیاسی 0

صراط سیاسی 5

باشگاه خبرنگاران اجتماعی 6

صبح اقتصاد اقتصادی 2

مهر اصفهان 4

مهر دولت 3

مشرق نیوز سیاسی 3

مشرق نیوز گوناگون 5

مهر دولت 11

مشرق نیوز گوناگون 7

مشرق نیوز گوناگون 4

مشرق نیوز سیاسی 2

مشرق نیوز سیاسی 0

فردانیوز سیاسی 4

صدای ایران گوناگون 4