فانوس نیوز ورزشی 0

عصرایران اجتماعی 0

صبح اقتصاد اقتصادی 2

ایران اکونومیست اقتصادی 3

دانا اقتصادی 3

اقتصاد آنلاین گوناگون 2

اقتصاد آنلاین گوناگون 1

اتاق خبر24 فناوری 1

آفتاب نیوز ورزشی 0

صراط اقتصادی 1

مشرق نیوز گوناگون 3

فانوس نیوز ورزشی 7

رکنا گوناگون 1

ایران اکونومیست اقتصادی 3

شبستان سیاسی 1

فانوس نیوز فرهنگی و هنری 0

افکارنیوز گوناگون 0

اقتصاد آنلاین گوناگون 3

دانا ورزشی 3

آریا اقتصادی 3

دانا اقتصادی 3

آریا اقتصادی 5

صراط فرهنگی و هنری 5

صراط فرهنگی و هنری 0

عصرایران فرهنگی و هنری 2