نود تي وي ورزشی 0

فرتاک ورزشی ورزشی 0

جام نیوز ورزشی 0

خبرآنلاین ورزشی 2

ورزش 3 ورزشی 2

ورزش 3 ورزشی 2

موج گوناگون 4

ایرنا ورزشی 0

نود تي وي ورزشی 0

مهر بوشهر 7

ایران اکونومیست ورزشی 4

مهر بوشهر 2

مهر بوشهر 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 2

ایرنا ورزشی 0

افکارنیوز گوناگون 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 2

نود تي وي ورزشی 2

ایرنا ورزشی 4

ورزش 3 ورزشی 2

مشرق نیوز ورزشی 0

مهر فوتبال داخلی 4

نود تي وي ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 0

مشرق نیوز گوناگون 4