باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

جام نیوز ورزشی 0

صداوسیما ورزشی 0

رکنا گوناگون 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

جام نیوز ورزشی 0

مشرق نیوز گوناگون 5

افکارنیوز گوناگون 5

صدای ایران گوناگون 4

آفتاب نیوز ورزشی 8

صدای ایران گوناگون 5

افکارنیوز گوناگون 0

مشرق نیوز ورزشی 0

افکارنیوز گوناگون 9

مشرق نیوز ورزشی 3

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

ایلنا گوناگون 0

مشرق نیوز گوناگون 0

پارسینه ورزشی 3

تابناک ورزشی 3

روزنو ورزشی 3

پارس فوتبال فوتبال داخلی 6

پارسینه ورزشی 4

فانوس نیوز ورزشی 0