صداوسیما ورزشی 0

مهر دینی و مذهبی 0

مهر دینی و مذهبی 3

ایکنا گوناگون 1

ایرنا فرهنگی و هنری 2

باشگاه خبرنگاران فرهنگی و هنری 2

شفقنا گوناگون 1

شفقنا گوناگون 1

شبستان قرآن و معارف 1

رسانیوز گوناگون 0

باشگاه خبرنگاران فرهنگی و هنری 1

ایرنا گیلان 2

ایسنا گیلان 1

رسانیوز گوناگون 1

رسانیوز گوناگون 2

ایرنا گیلان 4

ایرنا کهگیلویه و بویراحمد 0

ایسنا گیلان 0

مهر دینی و مذهبی 1

ایرنا خراسان رضوی 8

شبستان قرآن و معارف 8

باشگاه خبرنگاران فرهنگی و هنری 1

ایرنا بوشهر 5

شبستان دینی و مذهبی 1

شبستان دینی و مذهبی 0