باشگاه خبرنگاران فناوری 0

مشرق نیوز چندرسانه ای 1

پارسینه بین‌الملل 1

ایرنا بین‌الملل 0

شبستان مساجد و کانونها 3

مشرق نیوز گوناگون 0

برنا گوناگون 0

مشرق نیوز سیاسی 1

مهر دینی و مذهبی 1

شبستان مهدویت 4

ایرنا زنجان 5

ایرنا البرز 3

شبستان قرآن و معارف 6

مشرق نیوز چندرسانه ای 1

صداوسیما گوناگون 2

ایرنا خراسان رضوی 3

شبستان دینی و مذهبی 0

مشرق نیوز گوناگون 3

ایرنا سیستان و بلوچستان 3

مهر دینی و مذهبی 0

شبستان مساجد و کانونها 0

مشرق نیوز گوناگون 1

ایرنا خراسان رضوی 0

افکارنیوز گوناگون 0

مهر کرمانشاه 0