پارسینه اجتماعی 0

شبستان سیاسی 0

مهر کهگیلویه و بویراحمد 1

باشگاه خبرنگاران اجتماعی 0

باشگاه خبرنگاران اجتماعی 0

باشگاه خبرنگاران اجتماعی 0

باشگاه خبرنگاران اجتماعی 0

باشگاه خبرنگاران اجتماعی 0

باشگاه خبرنگاران اجتماعی 1

باشگاه خبرنگاران اجتماعی 0

باشگاه خبرنگاران اجتماعی 2

باشگاه خبرنگاران اجتماعی 2

مهر آذربایجان شرقی 1

مهر بوشهر 0

اقتصاد آنلاین گوناگون 0

باشگاه خبرنگاران اجتماعی 0

افکارنیوز گوناگون 0

مهر هرمزگان 7

مهر هرمزگان 3

باشگاه خبرنگاران اجتماعی 4

ایسنا اردبیل 4

مهر خوزستان 3

ایسنا اردبیل 5

ایسنا یزد 2

ایسنا یزد 4