ایسنا گیلان 1

ایرنا همدان 1

ایسنا همدان 3

ایرنا تهران 5

ایرنا سمنان 3

ایرنا سمنان 7

ایرنا کرمانشاه 2

ایسنا کرمانشاه 2

ایرنا کرمانشاه 3

ایسنا چهارمحال و بختیاری 2

ایرنا کرمان 0

ایرنا آذربایجان شرقی 10

ایسنا خراسان جنوبی 4

ایرنا آذربایجان شرقی 9

ایرنا آذربایجان شرقی 6

ایرنا لرستان 12

ایسنا همدان 5

ایرنا خراسان جنوبی 7

ایرنا آذربایجان شرقی 1

ایرنا آذربایجان شرقی 0

باشگاه خبرنگاران سیاسی 2

باشگاه خبرنگاران سیاسی 0

شفقنا گوناگون 3

فردانیوز سیاسی 0

شبستان سیاسی 4