ایران اکونومیست اقتصادی 0

صداوسیما اجتماعی 0

ایران اکونومیست اقتصادی 2

پارسینه اقتصادی 0

عصرایران فرهنگی و هنری 0

تجارت نیوز اقتصادی 0

عصرایران سیاسی 2

تابناک اجتماعی 0

اقتصاد آنلاین گوناگون 1

بینا اقتصادی 1

تابناک اقتصادی 1

تابناک اقتصادی 1

فردانیوز اجتماعی 1

پارسینه اقتصادی 1

پانا گوناگون 0

تجارت نیوز اقتصادی 0

ایرنا مازندران 2

ایران اکونومیست اقتصادی 0

پارسینه اقتصادی 1

اقتصاد آنلاین گوناگون 2

ایرنا سیستان و بلوچستان 0

تجارت نیوز اقتصادی 0

مشرق نیوز اقتصادی 0

مشرق نیوز گوناگون 0

صراط اقتصادی 2