فردانیوز اجتماعی 4

گلستان 24 گوناگون 0

مهر البرز 4

باشگاه خبرنگاران اجتماعی 2

خبرآنلاین اجتماعی 0

آفتاب نیوز حوادث 0

مهر زنجان 4

پارسینه اجتماعی 4

الف اجتماعی 0

فانوس نیوز گوناگون 0

ایرنا اجتماعی 2

مهر کرمانشاه 4

باشگاه خبرنگاران اجتماعی 2

برنا گوناگون 4

اقتصاد آنلاین گوناگون 4

فاوانیوز فناوری 0

فاوانیوز فناوری 0

ایرنا اجتماعی 1

فانوس نیوز اجتماعی 0

مهر اجتماعی 0

برنا گوناگون 1

ایران اکونومیست سیاسی 0

اقتصاد آنلاین گوناگون 6

مهر اصفهان 4