ایرنا سیاسی 0

شبستان سیاسی 0

ایرنا مرکزی 1

الف اقتصادی 0

الف اقتصادی 0

مهر فرهنگی و هنری 2

گلستان 24 گوناگون 0

ایران اکونومیست اقتصادی 0

شبستان سیاسی 0

طلا ارز و طلا 1

گلستان 24 گوناگون 0

نامه نیوز اقتصادی 4

ایلنا گوناگون 2

ایلنا گوناگون 1

ایران اکونومیست اقتصادی 0

شبستان سیاسی 0

رکنا گوناگون 0

مهر اقتصادی 2

پارسینه اقتصادی 4

اقتصاد آنلاین گوناگون 1

خبرآنلاین اقتصادی 3

دانا اقتصادی 1

سیمرغ گوناگون 5

اقتصاد آنلاین گوناگون 3

ایلنا گوناگون 1