رکنا گوناگون 0

رکنا گوناگون 2

فرتاک ورزشی ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

مشرق نیوز سیاسی 0

فانوس نیوز ورزشی 0

فانوس نیوز ورزشی 0

دانا ورزشی 0

رکنا گوناگون 2

رکنا گوناگون 6

افکارنیوز گوناگون 1

رکنا گوناگون 0

رکنا گوناگون 2

پارس فوتبال فوتبال داخلی 2

جماران گوناگون 0

رکنا گوناگون 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 2

پارس فوتبال فوتبال داخلی 1

رکنا گوناگون 0

رکنا گوناگون 1

رکنا گوناگون 0

تگ حیوانات 9

ایکنا گوناگون 4

پارس فوتبال فوتبال داخلی 7