مهر گیلان 10

ایسنا گیلان 21

بازده گوناگون 28

ایسنا گلستان 18

پارسینه آشپزی 9

بازده گوناگون 8

رکنا گوناگون 13

ایرنا اقتصادی 8

بازده گوناگون 26

ایسنا قزوین 13

رکنا گوناگون 7

مهر گیلان 9

نی نی بان سلامت مادر و نوزاد 7

مشرق نیوز گوناگون 9

دکتر سلام طب سنتی و گیاهان دارویی 24