مهر گلستان 0

مهر گیلان 6

مهر مازندران 7

ایسنا لرستان 5

سینا چندرسانه ای 0

مهر مازندران 4

فردانیوز چندرسانه ای 2

مشرق نیوز چندرسانه ای 2

مهر گیلان 3

مهر گیلان 4

نامه نیوز چندرسانه ای 0

مهر گیلان 12

ایسنا گیلان 23

بازده گوناگون 28

ایسنا گلستان 18

پارسینه آشپزی 16

بازده گوناگون 8

رکنا گوناگون 13

ایرنا اقتصادی 8

بازده گوناگون 29

ایسنا قزوین 14

رکنا گوناگون 7

مهر گیلان 11

نی نی بان سلامت مادر و نوزاد 8

مشرق نیوز گوناگون 13