طلا ارز و طلا 0

طلا ارز و طلا 0

نواندیش سیاسی 0

طلا ارز و طلا 8

سینا چندرسانه ای 6

ایلنا گوناگون 1

ایسنا اقتصادی 6

ایسنا اقتصادی 7

مهر علمی 10

نامه نیوز سلامت 1

ایسنا مرکزی 7

جماران گوناگون 2

اقتصاد آنلاین گوناگون 2

ایسنا یزد 1

شفاآنلاین سلامت جنسی 19

ایسنا مرکزی 4

نی نی بان سلامت مادر و نوزاد 16

نی نی بان سلامت مادر و نوزاد 3

نی نی بان سلامت مادر و نوزاد 3

نی نی بان سلامت مادر و نوزاد 7

جماران گوناگون 7

صداوسیما گوناگون 10

ایران اکونومیست اقتصادی 6

ایسنا اقتصادی 4

ایکنا گوناگون 3