ایرنا سیاسی 6

باشگاه خبرنگاران سیاسی 3

ایرنا عکس 7

ایرنا عکس 7

مهر تهران 3

مهر دولت 6

ایرنا احزاب و تشکلها 12

مهر دولت 8

ایرنا سیاسی 5

ایرنا تهران 9

شبستان سیاسی 7

باشگاه خبرنگاران سیاسی 8

مهر دولت 14

شبستان سیاسی 6

صراط سیاسی 22

مهر مجلس 12

ایرنا احزاب و تشکلها 22

افکارنیوز گوناگون 18

ایلنا گوناگون 6

ایرنا سیاسی 10

مشرق نیوز سیاسی 0

ایلنا گوناگون 5

رکنا گوناگون 5

ایرنا احزاب و تشکلها 28

ایرنا تهران 21