شبستان سیاسی 1

پارسینه بین‌الملل 0

موج گوناگون 0

نامه نیوز سیاسی 0

نامه نیوز سیاسی 0

عصرایران سیاسی 2

افکارنیوز گوناگون 4

آریا سیاسی 5

جام نیوز سیاسی 2

افکارنیوز گوناگون 2

فردانیوز سیاسی 4

شمانیوز سیاسی 1

الف سیاسی 2

آرمان پرس گوناگون 0

آرمان پرس گوناگون 0

فردانیوز بین‌الملل 4

پارسینه بین‌الملل 5

پارسینه بین‌الملل 2

پارسینه بین‌الملل 4

پارسینه بین‌الملل 0

ایرنا سیاست خارجی 0

ایرنا بین‌الملل 2

پارسینه اجتماعی 4

ایلنا گوناگون 2

اتاق خبر24 بین‌الملل 4