عصرایران سیاسی 1

صداوسیما بین‌الملل 0

صداوسیما بین‌الملل 0

مشرق نیوز بین‌الملل 0

موج گوناگون 6

عصرایران سیاسی 0

ایلنا گوناگون 0

صداوسیما بین‌الملل 15

فردانیوز سیاسی 1

شبستان سیاسی 0

صداوسیما بین‌الملل 0

عصرایران سیاسی 1

ایلنا گوناگون 1

صبح اقتصاد اقتصادی 0

شبستان سیاسی 4

شبستان سیاسی 4

شبستان سیاسی 4

صداوسیما بین‌الملل 0

عصرایران بین‌الملل 0

الف بین‌الملل 1

صدای ایران گوناگون 1

جماران گوناگون 1

آریا بین‌الملل 1

فردانیوز سیاسی 0

الف بین‌الملل 0