آریا بین‌الملل 0

رکنا گوناگون 3

شبستان سیاسی 1

شبستان سیاسی 2

فردانیوز چندرسانه ای 3

خردادنیوز گوناگون 2

خردادنیوز گوناگون 0

ایلنا گوناگون 2

شبستان سیاسی 2

دانا سیاسی 3

آفتاب نیوز سیاسی 2

فردانیوز چندرسانه ای 4

عصرایران سیاسی 2

صداوسیما سیاسی 0

مشرق نیوز گوناگون 0

فردانیوز سیاسی 2

آفتاب نیوز سیاسی 2

صداوسیما سیاسی 1

رکنا گوناگون 0

صراط سیاسی 0

ایرنا سیاسی 1

شبستان سیاسی 0

شبستان سیاسی 4

شبستان سیاسی 0

افکارنیوز گوناگون 4