صدای ایران گوناگون 0

مشرق نیوز بین‌الملل 0

فردانیوز سیاسی 9

عصرایران فرهنگی و هنری 3

فردانیوز سیاسی 0

آفتاب نیوز سیاسی 0

خردادنیوز گوناگون 0

شهرآرا نیوز گوناگون 0

شهرآرا نیوز گوناگون 2

برنا گوناگون 1

آفتاب نیوز سیاسی 4

فردانیوز سیاسی 3

فردانیوز بین‌الملل 1

رسانیوز گوناگون 0

رکنا گوناگون 0

راهبرد معاصر گوناگون 0

فردانیوز سیاسی 0

شبستان سیاسی 0

شبستان سیاسی 1

فردانیوز سیاسی 0

آفتاب نیوز سیاسی 0

راهبرد معاصر گوناگون 0

پانا گوناگون 0

پارسینه بین‌الملل 0

آفتاب نیوز سیاسی 1