باشگاه خبرنگاران اجتماعی 0

باشگاه خبرنگاران بین‌الملل 2

خبرآنلاین سیاسی 0

باشگاه خبرنگاران اجتماعی 4

خبرآنلاین استانها 7

خبرآنلاین چندرسانه ای 3

باشگاه خبرنگاران اجتماعی 5

خبرآنلاین اجتماعی 0

شبستان دینی و مذهبی 3

باشگاه خبرنگاران اجتماعی 2

باشگاه خبرنگاران اجتماعی 4

خبرآنلاین اجتماعی 4

مشرق نیوز گوناگون 2

فردانیوز اجتماعی 0

فردانیوز اجتماعی 0

باشگاه خبرنگاران اجتماعی 0

عصراعتبار اقتصادی 2

مشرق نیوز چندرسانه ای 2

خبرآنلاین اجتماعی 2

دانا اجتماعی 4

مشرق نیوز گوناگون 4

صداوسیما اجتماعی 0

مشرق نیوز سیاسی 0

ایسنا سیاسی 2

باشگاه خبرنگاران اجتماعی 2