ایسنا اصفهان 1

خبرآنلاین سیاسی 1

مشرق نیوز سیاسی 1

فردانیوز سیاسی 0

باشگاه خبرنگاران سیاسی 0

اقتصاد آنلاین گوناگون 2

فردانیوز سیاسی 1

ایسنا قزوین 0

الف سیاسی 0

ایسنا قزوین 2

افکارنیوز گوناگون 0

خبرآنلاین سیاسی 0

افکارنیوز گوناگون 0

الف سیاسی 1

مشرق نیوز گوناگون 1

خبرآنلاین سیاسی 0

مشرق نیوز گوناگون 0

برنا گوناگون 0

ایسنا سیاسی 2

مشرق نیوز گوناگون 1

مشرق نیوز سیاسی 1

باشگاه خبرنگاران سیاسی 1

الف سیاسی 2

خبرآنلاین سیاسی 1