پارسینه اجتماعی 0

تابناک اجتماعی 1

افغانستان پیپر افغانستان 1

صداوسیما بین‌الملل 0

نی نی بان سلامت مادر و نوزاد 0

مشرق نیوز ورزشی 0

دانا اجتماعی 0

نامه نیوز سیاسی 0

تابناک اجتماعی 0

مهر فرهنگی و هنری 0

دانا ورزشی 1

عصرایران اقتصادی 2

اقتصاد آنلاین گوناگون 0

مهر ایلام 1

مشرق نیوز بین‌الملل 1

ایسنا خوزستان 1

صراط فرهنگی و هنری 4

آریا بین‌الملل 0

دانا بین‌الملل 0

صداوسیما بین‌الملل 0

صداوسیما بین‌الملل 2

مهر بین‌الملل 0

صداوسیما بین‌الملل 0

صداوسیما بین‌الملل 1

صداوسیما بین‌الملل 2