پارس فوتبال فوتبال داخلی 1

تابناک ورزشی 0

مهر فوتبال داخلی 1

خبرآنلاین ورزشی 0

برنا گوناگون 0

ایرنا ورزشی 0

ایرنا ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 5

تابناک ورزشی 1

ورزش 3 ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 2

پارس فوتبال فوتبال داخلی 7

ورزش 3 ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 2

جماران گوناگون 1

ایسنا ورزشی 0

ایرنا ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 1

مهر فوتبال داخلی 5

مهر خوزستان 2

تابناک ورزشی 0

افکارنیوز گوناگون 0

تابناک ورزشی 0

روزنو ورزشی 0