برنا گوناگون 1

افکارنیوز گوناگون 0

شفقنا گوناگون 0

ورزش 3 ورزشی 1

الف ورزشی 0

مهر فوتبال داخلی 3

دانا ورزشی 0

مشرق نیوز گوناگون 0

ایرنا ورزشی 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

خبرآنلاین ورزشی 0

مهر فوتبال داخلی 2

مشرق نیوز ورزشی 0

ایسنا ورزشی 0

شهرآرا نیوز گوناگون 0

برنا گوناگون 2

شهرآرا نیوز گوناگون 0

مهر فوتبال داخلی 2

ایلنا گوناگون 0

برنا گوناگون 0

ایرنا ورزشی 0

افکارنیوز گوناگون 0

افکارنیوز گوناگون 0

تابناک ورزشی 1

ورزش 3 ورزشی 0