برنا گوناگون 1

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

جماران گوناگون 1

خبرآنلاین ورزشی 0

پانا گوناگون 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 3

فرتاک ورزشی ورزشی 1

پارس فوتبال فوتبال داخلی 3

پارس فوتبال فوتبال داخلی 3

تابناک ورزشی 1

مشرق نیوز ورزشی 1

نود تي وي ورزشی 2

جماران گوناگون 0

جام نیوز ورزشی 1

پارس فوتبال فوتبال داخلی 1

ایرنا ورزشی 4

جماران گوناگون 0

افکارنیوز گوناگون 2

خبرآنلاین ورزشی 0

افکارنیوز گوناگون 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

ورزش 3 ورزشی 1

ایرنا ورزشی 4

پارس فوتبال فوتبال خارجی 4