صداوسیما اجتماعی 0

فاوانیوز فناوری 0

فردانیوز سیاسی 0

ایران اکونومیست سیاسی 2

الف اجتماعی 0

ایران اکونومیست اقتصادی 0

ایرنا اجتماعی 0

شبستان اجتماعی 0

مهر احزاب و تشکلها 4

باشگاه خبرنگاران اجتماعی 2

باشگاه خبرنگاران اجتماعی 3

باشگاه خبرنگاران اجتماعی 2

خبرآنلاین اجتماعی 1

آفتاب نیوز سیاسی 2

مهر شهری 2

مهر شهری 2

اقتصاد آنلاین گوناگون 2

آفتاب نیوز حوادث 2

خبرگزاری سلامت عکس 2

باشگاه خبرنگاران اجتماعی 2

باشگاه خبرنگاران اجتماعی 2

مهر شهری 2

ایران اکونومیست سیاسی 2

ایران اکونومیست سیاسی 2

باشگاه خبرنگاران اجتماعی 2