شبستان سیاسی 0

فردانیوز سیاسی 0

دانا سیاسی 1

صداوسیما اجتماعی 1

برنا گوناگون 0

شبستان سیاسی 0

افکارنیوز گوناگون 11

آفتاب نیوز سیاسی 0

فردانیوز سیاسی 1

پانا گوناگون 0

مهر دولت 6

شبستان سیاسی 4

مشرق نیوز سیاسی 2

باشگاه خبرنگاران سیاسی 0

شفقنا گوناگون 0

پانا گوناگون 1

صراط سیاسی 0

رکنا گوناگون 1

دانا سیاسی 1

الف بین‌الملل 1

افکارنیوز گوناگون 0

فردانیوز سیاسی 2

پانا گوناگون 2

مهر دولت 5

شبستان سیاسی 8