فردانیوز سیاسی 6

شبستان سیاسی 6

افکارنیوز گوناگون 3

پارسینه اجتماعی 2

افکارنیوز گوناگون 2

شفقنا گوناگون 4

افکارنیوز گوناگون 1

پانا گوناگون 3

الف سیاسی 1

شبستان سیاسی 0

صداوسیما اجتماعی 4

باشگاه خبرنگاران سیاسی 1

مهر دولت 1

فردانیوز سیاسی 1

مشرق نیوز گوناگون 0

ایرنا سیاسی 1

پارسینه اجتماعی 0

صداوسیما اجتماعی 1

شبستان سیاسی 0

برنا گوناگون 1

شبستان سیاسی 0

فانوس نیوز گوناگون 3

افکارنیوز گوناگون 1

فانوس نیوز اقتصادی 0

تابناک اقتصادی 1