سیمرغ چهره‌ها 81

پارسینه چهره‌های ورزشی 25

سبزپندار چهره‌ها 42

پارس نیوز چهره‌های هنری 27

سبزپندار چهره‌ها 18

همشهری چهره‌های هنری 19

سبزپندار چهره‌ها 112

نواندیش چهره‌ها 27

فراناز چهره‌ها 17

سبزپندار چهره‌ها 21

مشرق نیوز چهره‌های سیاسی 18

سبزپندار چهره‌ها 16

خبرآنلاین چهره‌های هنری 50

ایسنا چهره‌های ورزشی 38

سبزپندار چهره‌ها 223

ایران بانو چهره‌های هنری 177

سبزپندار چهره‌ها 7

سبزپندار چهره‌ها 26

سبزپندار چهره‌ها 18

سبزپندار چهره‌ها 174

صدای ایران چهره‌های هنری 178

سبزپندار چهره‌ها 134

سبزپندار چهره‌ها 15

فردانیوز چهره‌های هنری 137