سیری در ایران هتلداری 96

ستاره هتلداری 151

دنياى سفر هتلداری 54

آرگا هتلداری 1376

میراث آریا هتلداری 86