ایرنا امنیت 20

فارس امنیت 17

صداوسیما امنیت 11

پانا امنیت 6

خبرآنلاین امنیت 4

خبرآنلاین امنیت 5

شبستان امنیت 16

مهر امنیت 12

موج امنیت 91

افکارنیوز امنیت 14

جام نیوز امنیت 39

پارسینه امنیت 21

الف امنیت 17

مشرق نیوز امنیت 14

کارگرآنلاین امنیت 16

فانوس نیوز امنیت 192

صداوسیما امنیت 215

صداوسیما امنیت 17

شبستان امنیت 66

شریان امنیت 45

مشرق نیوز امنیت 51

موج امنیت 30

فانوس نیوز امنیت 100

خبرگزاری سلامت امنیت 74

خبرگزاری سلامت امنیت 50