ایرنا امنیت 20

فارس امنیت 17

صداوسیما امنیت 11

پانا امنیت 7

خبرآنلاین امنیت 5

خبرآنلاین امنیت 5

شبستان امنیت 17

مهر امنیت 13

موج امنیت 93

افکارنیوز امنیت 14

جام نیوز امنیت 40

پارسینه امنیت 21

الف امنیت 17

مشرق نیوز امنیت 14

کارگرآنلاین امنیت 16

فانوس نیوز امنیت 194

صداوسیما امنیت 222

صداوسیما امنیت 18

شبستان امنیت 68

شریان امنیت 46

مشرق نیوز امنیت 52

موج امنیت 33

فانوس نیوز امنیت 106

خبرگزاری سلامت امنیت 75

خبرگزاری سلامت امنیت 50