فردانیوز وضعیت جاده‌ها 21

آفتاب نیوز وضعیت جاده‌ها 31

عصر خودرو وضعیت جاده‌ها 33

خبرآنلاین وضعیت جاده‌ها 67

پانا وضعیت جاده‌ها 40

رکنا وضعیت جاده‌ها 95

جماران وضعیت جاده‌ها 89

صداوسیما وضعیت جاده‌ها 124

عصر خودرو وضعیت جاده‌ها 68

ایرنا وضعیت جاده‌ها 170

پول نیوز وضعیت جاده‌ها 127