رکنا سوانح هوایی 10

ایران اکونومیست سوانح هوایی 7

ایلنا سوانح هوایی 31

باشگاه خبرنگاران سوانح هوایی 39

آفتاب نیوز سوانح هوایی 51

رکنا سوانح هوایی 15

تدبیر سوانح هوایی 43

اتاق خبر24 سوانح هوایی 65