رکنا سوانح هوایی 17

ایران اکونومیست سوانح هوایی 13

ایلنا سوانح هوایی 39

باشگاه خبرنگاران سوانح هوایی 48

رکنا سوانح هوایی 31

آفتاب نیوز سوانح هوایی 63

رکنا سوانح هوایی 24

رکنا سوانح هوایی 15

تدبیر سوانح هوایی 53

اتاق خبر24 سوانح هوایی 78