شبستان آموزش عالی 4

آفتاب نیوز آموزش عالی 8

باشگاه خبرنگاران آموزش عالی 6

باشگاه خبرنگاران آموزش عالی 5

باشگاه خبرنگاران آموزش عالی 5

باشگاه خبرنگاران آموزش عالی 20

مهر آموزش عالی 20

همشهری آموزش عالی 12

عصرایران آموزش عالی 10

تجارت نیوز آموزش عالی 4

خبرآنلاین آموزش عالی 12

ایسنا آموزش عالی 12

آفتاب نیوز آموزش عالی 17

باشگاه خبرنگاران آموزش عالی 10

جماران آموزش عالی 16

پانا آموزش عالی 31

باشگاه خبرنگاران آموزش عالی 7

اقتصاد آنلاین آموزش عالی 25

شفقنا آموزش عالی 16

باشگاه خبرنگاران آموزش عالی 23

مهر آموزش عالی 5

پارسینه آموزش عالی 45

باشگاه خبرنگاران آموزش عالی 35

باشگاه خبرنگاران آموزش عالی 41

صداوسیما آموزش عالی 37