راهبرد معاصر سهام عدالت 5

افکارنیوز سهام عدالت 11

افکارنیوز سهام عدالت 5

تجارت نیوز سهام عدالت 24

تجارت نیوز سهام عدالت 60

ایسنا سهام عدالت 36

مشرق نیوز سهام عدالت 35

جام نیوز سهام عدالت 164

جام نیوز سهام عدالت 191

ایران اکونومیست سهام عدالت 139

کارگرآنلاین سهام عدالت 197

عصراعتبار سهام عدالت 136

پول نیوز سهام عدالت 102

افکارنیوز سهام عدالت 92

مشرق نیوز سهام عدالت 212

پارس نیوز سهام عدالت 112

بنکر سهام عدالت 131

جماران سهام عدالت 170

عصراعتبار سهام عدالت 127

شفاآنلاین سهام عدالت 152

قانون سهام عدالت 93

ایران اکونومیست سهام عدالت 133

فانوس نیوز سهام عدالت 116

مهر سهام عدالت 131

فردانیوز سهام عدالت 97