شهرآرا نیوز سهام عدالت 6

راهبرد معاصر سهام عدالت 26

افکارنیوز سهام عدالت 40

افکارنیوز سهام عدالت 34

تجارت نیوز سهام عدالت 35

تجارت نیوز سهام عدالت 92

جماران سهام عدالت 58

ایسنا سهام عدالت 68

مشرق نیوز سهام عدالت 45

جام نیوز سهام عدالت 175

جام نیوز سهام عدالت 203

ایران اکونومیست سهام عدالت 156

کارگرآنلاین سهام عدالت 209

عصراعتبار سهام عدالت 148

پول نیوز سهام عدالت 110

افکارنیوز سهام عدالت 97

مشرق نیوز سهام عدالت 231

پارس نیوز سهام عدالت 122

بنکر سهام عدالت 140

جماران سهام عدالت 184

عصراعتبار سهام عدالت 135

شفاآنلاین سهام عدالت 165

قانون سهام عدالت 100

ایران اکونومیست سهام عدالت 142

فانوس نیوز سهام عدالت 135