ایرنا شطرنج 32

تسنیم شطرنج 35

صدای ایران شطرنج 40

ورزش 3 شطرنج 40

باشگاه خبرنگاران شطرنج 37

تسنیم شطرنج 36

ایران اکونومیست شطرنج 33

باشگاه خبرنگاران شطرنج 31

صداوسیما شطرنج 43

ورزش 3 شطرنج 38

باشگاه خبرنگاران شطرنج 76

ایسنا شطرنج 36

تسنیم شطرنج 34