فرتاک ورزشی فوتسال 33

باشگاه خبرنگاران فوتسال 56

مهر فوتسال 51

ایرنا فوتسال 43

فرتاک ورزشی فوتسال 50

صداوسیما فوتسال 38

فانوس نیوز فوتسال 95

نامه نیوز فوتسال 134

بانک ورزش فوتسال 90

ایران اکونومیست فوتسال 86

خبر ورزشی فوتسال 85

ایسنا فوتسال 128

فانوس نیوز فوتسال 140

مشرق نیوز فوتسال 100

تسنیم فوتسال 82