فرتاک ورزشی فوتسال 51

باشگاه خبرنگاران فوتسال 95

مهر فوتسال 86

ایرنا فوتسال 63

فرتاک ورزشی فوتسال 72

صداوسیما فوتسال 58

فانوس نیوز فوتسال 123

نامه نیوز فوتسال 165

بانک ورزش فوتسال 120

ایران اکونومیست فوتسال 111

خبر ورزشی فوتسال 109

ایسنا فوتسال 155

فانوس نیوز فوتسال 174

مشرق نیوز فوتسال 134

تسنیم فوتسال 117