فرتاک ورزشی فوتسال 42

باشگاه خبرنگاران فوتسال 78

مهر فوتسال 72

ایرنا فوتسال 53

فرتاک ورزشی فوتسال 62

صداوسیما فوتسال 50

فانوس نیوز فوتسال 111

نامه نیوز فوتسال 152

بانک ورزش فوتسال 106

ایران اکونومیست فوتسال 100

خبر ورزشی فوتسال 101

ایسنا فوتسال 142

فانوس نیوز فوتسال 159

مشرق نیوز فوتسال 119

تسنیم فوتسال 104