فرتاک ورزشی فوتسال 7

باشگاه خبرنگاران فوتسال 7

مهر فوتسال 16

ایرنا فوتسال 14

فرتاک ورزشی فوتسال 29

فانوس نیوز فوتسال 66

نامه نیوز فوتسال 94

بانک ورزش فوتسال 56

ایران اکونومیست فوتسال 63

خبر ورزشی فوتسال 57

ایسنا فوتسال 94

فانوس نیوز فوتسال 87

مشرق نیوز فوتسال 58

تسنیم فوتسال 51