همشهری هوافضا 11

رکنا هوافضا 26

ایتنا هوافضا 37

فرادید هوافضا 41

مهر هوافضا 40

باشگاه خبرنگاران هوافضا 18

ایلنا هوافضا 49

باشگاه خبرنگاران هوافضا 36

عصرایران هوافضا 40

ایرنا هوافضا 46

گجت نیوز هوافضا 128

باشگاه خبرنگاران هوافضا 25

باشگاه خبرنگاران هوافضا 36

آفتاب نیوز هوافضا 153

باشگاه خبرنگاران هوافضا 211

مهر هوافضا 132

گجت نیوز هوافضا 92

باشگاه خبرنگاران هوافضا 430

گجت نیوز هوافضا 174

صراط هوافضا 65

فرادید هوافضا 100

حرف‌تازه هوافضا 373

ستاره هوافضا 236