مهر هوافضا 4

باشگاه خبرنگاران هوافضا 5

ایلنا هوافضا 17

باشگاه خبرنگاران هوافضا 9

عصرایران هوافضا 15

ایرنا هوافضا 15

گجت نیوز هوافضا 31

باشگاه خبرنگاران هوافضا 13

آفتاب نیوز هوافضا 102

باشگاه خبرنگاران هوافضا 127

مهر هوافضا 64

گجت نیوز هوافضا 52

گجت نیوز هوافضا 62

فرادید هوافضا 50

حرف‌تازه هوافضا 128

ستاره هوافضا 112

خبرآنلاین هوافضا 81

خبرآنلاین هوافضا 74

نامه نیوز هوافضا 436

فانوس نیوز هوافضا 30

پارس نیوز هوافضا 96