عصرایران هوافضا 8

باشگاه خبرنگاران هوافضا 11

آفتاب نیوز هوافضا 87

باشگاه خبرنگاران هوافضا 106

فرادید هوافضا 35

ستاره هوافضا 105

خبرآنلاین هوافضا 72

خبرآنلاین هوافضا 66

نامه نیوز هوافضا 418

پارس نیوز هوافضا 86